Entorn.

Reunions de treball de Rotary Club Sabadell, dimarts a 21h.

Crear events és la forma de generar compromis i servei a la comunitat.

Participació en projectes amb entitats locals, comunitàries i internacionals.

Un tret diferencial de la membresía de Rotary Club.