ROTARY CLUB SABADELL

Fundat a l´any 1992, el Rotary Club de Sabadell té la seu social al Restaurant Suís amb Josep Forrellat de Sabadell.

El Rotary Club de Sabadell apadrina el Club Rotaract del Vallès, que té la seu a l´Hotel Campus de Bellaterra, És un club de joves amb voluntat de servei a la comunitat i amb els ideals de treballar en equip, fomentar el companyerisme, fer el bé i desenvolupar projectes que enriqueixin la integritat personal.

PRESIDENT
2016-2017

Sr. Miquel Ibàñez

PRESIDENT
2017-2018

Sr. Francesc Cusidó

PRESIDENT
2018-2019

Sr. Rafael Castilla

JUNTA ACTUAL

Els Rotaris tenen la missió de promoure la bona voluntat i la pau. Són homes i dones que fan serveis voluntaris per augmentar la qualitat de vida dels seus consemblants, aportant el seu temps, coneixements, experiències i recursos per millorar la condició humana.

El dia 12 de setembre del 2010 s'inaugurà el Monument que el Rotary Club Sabadell oferí a la ciutat.

 

El monument va ser iniciativa d'en Ricard Carner, que juntament amb el disenyador Carles Guevara van donar forma a aquest projecte. La empresa Weda Transmisiones va realitzar els treballs previs a la fabricació, mentre que  Estudi Grafit Disseny de Carles Guevara s'encarregà de la conceptualització y del disseny de l'obra. Finalment el n'Albert Roig va ser qui finalment fabricà el Monument.

 

L'Ajuntament de Sabadell cedí l'espai i la base del monument, que s'ubicà finalment al lloci que ocupa ara, a l'Eix Macià de Sabadell.