Com ser rotary

L'experiéncia de la membresia

Vols afiliar-te a un Rotary Club?

La qualitat de membre del club s’obté només per invitació personal. Generalment, la persona candidata és convidada a una o més reunions de treball del club, per un membre soci, pel Secretari o el Responsable de Quadre Social del Club o per la persona que l’apadrina.

 

La finalitat de la invitació és permetre que la persona candidata es familiaritzi amb la filosofia i tasca de Rotary. Les reunions de treball també serveixen per a conèixer el programa i les activitats rotàries i valorar la relació amb els futurs companys de club.

 

Els candidats són presentats i investits com a nou membres del club en una cerimònia formal.

Demana una entrevista amb el Club Rotary de Sabadell i comença a viure l'experiència de la membresia.