Què és Rotary?

És una organització de professionals i de persones de negocis, líders a les seves comunitats, integrats en clubs de servei, l'aliança dels quals és la més antiga a nivell mundial. La seva finalitat és prestar serveis humanitaris, estimular l'apliació d'estrictes normes étiques en les pròpies activitats professionals i contribuir al desenvolupament de la bona voluntat i de la pau al món.

El primer club rotari es va fundar a Chicago, EEUU, el 23 de febrer de 1905. Rotary compta amb aproximadament 1.200.000 socis d'ambdós sexes que pertanyen a gairabé 28.000 clubs implantats a 161 països del món. 

 

Els membres dels clubs es troben setmanalment en reunions on, en un ambient d'amistat, es debaten assumptes d'importància local o mundial. L'afiliació a Rotary es fa per invitació i els membres de cada club constitueixen una mostra social, el més representativa possible, de la comunitat on actua. Els rotaris planifiquen i duen a terme una gran varietat de programes humanitaris, educatius i d'intercanvi cultural que afecten la vida de moltes persones tant en la seva ròpia comunitat com en la comunitat mundial.